Spejderlex - leksikon over spejderbegreber

Her finder du vores eget “spejder-leksikon” med forklaringer på spejder-relaterede ord og vendinger…

BANDER: 
Ulve inddeles i bander, der fungerer som deres nære “spejderfamilie”. På lejre og turneringer holder man sammen i banden. Blot for en god ordens skyld så laver vi mange bande-relaterede ting, men bare rolig, det er alt sammen med den gode spejderånd i tankerne 😉

BADEN-POWELL:
Lord Robert Baden-Powell (1857-1941) grundlagde spejderbevægelsen i 1908 efter sine udstationeringer for den britiske hær i Sydafrika, hvor de bla. brugte unge lokale drenge som spejdere. Han satte sig for at omskrive noget af det militære læsestof så det passede bedre for drenge i fredstid. Det blev en stor succes, og han testede sin idé om en decideret spejdergruppe med sin første lejr for de lokale drenge på Brownsea Island i 1907. Uniformen blev indført tidligt, ikke som en henvisning til militæret, men for at gøre spejderne synlige og mindske forskellen mellem rig og fattig inden for spejdergruppen.

Pigespejderne fulgte ret hurtigt efter, i 1910, da Baden-Powells søster Agnes valgte at gå ind i spejderbevægelsen for at tage sig af pigerne, siden overtog Baden-Powells kone, Olave Baden-Powell, ansvaret for pigespejderne. Hvert år, på deres fælles fødselsdag 22. februar, afholder mange spejdergrupper “Tænkedag”, hvor spejdere verden over samler penge ind til gode formål.

BÆVER:
Bævere er spejdere i 0. og 1. klasse – hos os har vi dog kun 1. klasses bævere 😉  Bævere indeles i mindre grupper der kaldes “familier”. Hos de blå spejdere kaldes aldersgruppen mikro´er. Læs mere om vores bæver-enhed HER!

CENTERLEJR:
En centerlejr afholdes på et spejdercenter og er en lejr, hvor man som gruppe kan komme og deltage i i-forvejen planlagte aktiviteter. Der er som regel andre grupper på lejr samtidig, så man lærer andre spejdere at kende.

DIAMANT-KURSUS:
Diamant er et praktisk kursus, som Roland 1, men meget mere udfordrende. Du lærer at håndtere pressede situationer, og når du bliver presset, lærer du dig selv og din patrulje bedre at kende.

DISTRIKT:
Et distrikt er underafdeling af vores korps – KFUM-Spejderne, og det dækker et bestemt geografisk område. Vores distrikt er Nordøstjyske Distrikt og går fra Mou i nord, til Randers i syd – afgrænses af Kattegat i øst og når Hobro i vest. Distriktet ledes af en distriktsstab, der består af valgte repræsentanter fra forskellige spejdergrupper.
KFUM-spejderne består i dag af 35 distrikter og over 500 grupper. Distrikterne hjælper grupperne, med at spejderarbejdet bliver bedst muligt for børn og unge. Derfor er formålet for distrikterne at knytte de regionale grupper sammen i et arbejdsfællesskab, hvor de kan hjælpe hinanden. Distrikterne er en formidlingskanal grupperne imellem og mellem grupperne, hovedbestyrelsen og udviklingskonsulenterne. På denne måde kan grupperne få støtte og udvikle hinanden, så spejderarbejdet bliver bedre for børn og unge.

DISTRIKTS-STAB:
Staben består af valgte repræsentanter fra forskellige spejdergrupper. I løbet af spejderåret er distriktsstabene med til at lave forskellige arrangementer for grupperne i distriktet. Dette hjælper og støtter grupperne, til at der er gode spejderoplevelser for de forskellige aldersgrupper.

DISTRIKTS-TURNERING:
Turneringen er en årligt tilbagevendende lokal begivenhed, der foregår i distrikterne. For Ulve og Bævere foregår den over en enkelt dag, hvor de kommer på et løb med poster tilpasset den enkelte aldersgruppe/enhed. Junior- og Tropspejdere har en overnatning med, hvor en del af opgaven er at bygge lejr. Distriktsturneringen løber af stablen i foråret.

DM i SPEJDER:
Danmarksmesterskaberne i spejderi for Trop- og Seniorspejdere.

DOLK:
Spejderord for kniv. Vi begynder allerede på bæverniveau at undervise i at bruge og behandle dolken forsvarligt og afslutter med et dolkebevis/knivbevis.

DTA:
De menige medlemmer af distriktsstaben.

DTC:
Distriktschef

ENHED:
KFUM-spejdere deles ind i enheder alt efter alder:

 • Familiespejder – for familier med børn i børnehave-alderen
 • Bævere – 0. og 1. klasse
 • Ulve – 2. og 3. klasse
 • Juniorer – 4. og 5. klasse
 • Tropsspejdere – 6.-8. klasse
 • Seniorer – 9. klasse – 17 år
 • Rover/Klan – 17 år og opefter

FAMILIESPEJDER:
Familiespejd er for familier med små børn, der endnu ikke er store nok til at komme af sted til spejder på egen hånd. Man mødes typisk en lørdag eller søndag en gang om måneden.

Gilwell er det “afsluttende” af spejderkurserne, hvor fokus er på personlig udvikling og personlige udfordringer. Gilwell-kurset er henvendt til erfarne ledere.

GRUPPELEDER:
Gruppelederen er vores overordnede leder, han/hun står for det administrative, kontakten til distrikt og korps og sørger for at have overblik over medlemmer, ledere, arrangementer, grupperåd osv. 

GRUPPENS BESTYRELSE:
Gruppen bestyrelse består af gruppeleder, kasserer, 3-5 spejderforældre samt lederrepræsentanter fra den enkelte enheder (Bæver, Ulve osv.). Grupperådet overordnede opgave er at støtte spejderarbejdet i gruppen. Det kan være ved at sørge for at skaffe penge til huse og hjælpe til ved arrangementer – hvor meget arbejde der lægges i det afhænger af gruppens behov, og hvor meget tid grupperådet har at lægge i arbejdet.
Grupperådet vælges ved generalforsamlingen der afholdes i forbindelse med nytårsparaden i januar.

HEJK – HIKE:
Hejk – hike – heik… kært barn har mange navne 😉 En hejk er en længere travetur, det kan være med overnatning, med poster undervejs – eller blot en lang vandretur.

JUNGLEBOGEN:
Fantasirammen omkring ulve-arbejdet kommer fra Rudyard Kiplings “Junglebogen” fra 1893. Lord Baden-Powell brugte historierne om Mowgli og dyrene i junglen som inspiration for spejderarbejdet med drenge i ulve-alderen. Vi bruger stadig fantasirammen med dyrene i spejderarbejdet; børnene får ulvenavne som vi forsøger at vælge til den enkelte og fortæller historierne fra bogen.

JUNIOR-SPEJDER:
Juniorspejdere går i 4. og 5. klasse og inddeles i patruljer. Læs mere om vores juniorspejdere og hvad de laver HER!

KFUM-SPEJDERNE:
Vores korps hedder KFUM-spejderne og har rødder i KFUM/KFUK-bevægelsen (Kristelig Forening for Unge Mænd/Kvinder).

KLAN:
En klan er en gruppe Rovere (voksne spejdere). Klanen kan fungere som støtte for gruppens almindelige arbejde eller lave egne arrangementer. En klan kan have medlemmer fra samme gruppe eller være fra forskellige grupper.

KNOB: 
Spejderord for knuder 😉 Der er et hav af forskellige knob, der kan bruges til forskellige ting, og det er noget af det vi begynder at arbejder med på ulve-stadiet.

KORPS:
Korpset er spejdergruppernes overordnede enhed. Der er 6 spejderkorps i Danmark:

 • KFUM-spejderne – “De Grønne Spejdere”
 • DDS – Det Danske Spejderkorps
 • De Gule Spejdere i Danmark
 • De Grønne Pigespejdere
 • Danske Baptisters Spejderkorps
 • Dansk Spejderkorps Sydslesvig

LEJRBÅL:
Et lejrbål er et fælles-hyggearrangement på spejderlejre, hvor der indgår sang, sketches og anden underholdning.

JUNGLEBOGEN:
Fantasirammen omkring ulve-arbejdet kommer fra Rudyard Kiplings “Junglebogen” fra 1893. Lord Baden-Powell brugte historierne om Mowgli og dyrene i junglen som inspiration for spejderarbejdet med drenge i ulve-alderen. Vi bruger stadig fantasirammen med dyrene i spejderarbejdet; børnene får ulvenavne som vi forsøger at vælge til den enkelte og fortæller historierne fra bogen.

JUNIOR-SPEJDER:
Juniorspejdere går i 4. og 5. klasse og inddeles i patruljer. Læs mere om vores juniorspejdere og hvad de laver HER!

KFUM-SPEJDERNE:
Vores korps hedder KFUM-spejderne og har rødder i KFUM/KFUK-bevægelsen (Kristelig Forening for Unge Mænd/Kvinder).

KLAN:
En klan er en gruppe rovere (voksne spejdere). Klanen kan fungere som støtte for gruppens almindelige arbejde eller lave egne arrangementer. En klan kan have medlemmer fra samme gruppe eller være fra forskellige grupper.

KNOB: 
Spejderord for knuder 😉 Der er et hav af forskellige knob, der kan bruges til forskellige ting, og det er noget af det vi begynder at arbejder med på ulve-stadiet.

KORPS:
Korpset er spejdergruppernes overordnede enhed. Der er 6 spejderkorps i Danmark:

 • KFUM-spejderne – “De Grønne Spejdere”
 • DDS – Det Danske Spejderkorps
 • De Gule Spejdere i Danmark
 • De Grønne Pigespejdere
 • Danske Baptisters Spejderkorps
 • Dansk Spejderkorps Sydslesvig

LEJRBÅL:
Et lejrbål er et fælles hyggearrangement på spejderlejre, hvor der indgår sang, sketches og anden underholdning.

LÅENHUS:
Oue-Valsgaard Spejderne har til huse i og omkring Låenhus. Gården ejes af Låenhusfonden og mange forskellige parter bruger stedet som udgangspunkt for deres aktiviteter i løbet af året.

MORSE-ALFABETET:
Benjamin Morse opfandt morsealfabetet omkring 1840, hvor det blev indført og brugt til at sende beskeder via den elektriske telegraf. Helt indtil 1999 brugte skibsfart morsealfabetet til international kommunikation. Det er en af de “klassiske” spejderfærdigheder og noget vi kan have meget fornøjelse af at øve og lege med.

morsenøglen

MUS-LEJR:
En MUS-lejr er en større fælleslejr for Bævere og Ulve med omkring 1000 deltagere. Lejren afholdes på Thorup Hede Spejdercenter ved Dronninglund. Selvom det er en ret store lejr – set med Bæver/Ulve-øjne – er den overskuelig eftersom den er inddelt i underlejre med 5-6 grupper og man har sin egen afgrænsede lejrplads. Det gør at man både har mulighed for at være supersocial til det store lejrbål, lokalt social til underlejrens hygge eller bare holde sig for sig selv i gruppens egen lejr.

MÆRKER:
Mærker er et hit! Der er en række forskellige mærker og hvor de skal placeres på uniformen afhænger af typen af mærke og typen af uniform. Hvor de enkelte mærker skal sidde kan du læse mere om her!

De almindeligste mærker:

 • Færdighedsmærker/aktivitetsmærker – mærker der “tjenes” løbende gennem spejdersæsonen, f.eks. knivbevis, stifindermærke og primimad
 • Årsstjerner – angiver hvor mange år man har været spejder
 • Navnemærker – gruppenavn og ulvenavn
 • Lejr/eventmærker – fra f.eks. sommerlejre, hejker eller turneringer
 • Vandreskjold – gives for 10, 20, 30, 40, 50, 75 eller 100 km. Skjoldet sættes på bæltet.
 • Piratmærker – mærker der ikke er lavet af korpset. F.eks. tørklædemærket, shelty-mærket osv.

NATLØB:
Et løb med poster der foregår når det er blevet mørkt. Der kan være forskellig grad af “nat” alt efter aldersgruppen, og på nogle natløb (for de større spejdere) er der også indlagt en vis skræmmefaktor 😉

NISSEHIKE:
Årligt tilbagevende hike/hejk i januar med udfordrende opgaver for Junior- og Tropsspejdere i Randers og omegn. Hejken starter lørdag aften og varer til midt på natten. Distancen er godt 10 km.

NYTÅRSPARADE:
Vores traditionelle opstart i det nye år. Afholdes 2. eller 3. søndag i januar og veksler mellem Valsgaard og Oue. Vi går i fakkeloptog til kirken, hvor der afholdes en kort gudstjeneste. Herefter drikker vi kaffe og spiser kage i forsamlingshuset/konfirmandhuset, mens vi afholder generalforsamling og overdrager årsstjerner til spejderne.

OPRYKNING:
Når spejderne går fra en enhed til en anden (fra Bæver til Ulv, Ulv til Junior osv.) kalder vi det for oprykning. Det er forskellige hvor meget den enkelte enhed gør ud af det, hos os er det nok mest oprykningen fra bæver til ulv der markeres. Så går alle de nye ulve op til Rådsklippen, hvor de bliver optaget i ulveflokken med ulvelov, ulvehyl og hele molevitten.

PATRULJER:
Junior- og tropsspejdere inddeles i patruljer, der fungerer som deres nære “spejderfamilie”. På lejre og turneringer holder man sammen i patruljen.

PIONERING:
En klassisk spejderfærdighed, der handler om at bygge ting ved hjælp af reb og rafter, f.eks. spisebordet til sommerlejren, tre-ben til bålgryden eller en gynge til de små spejdere.

PL/PA-KURSUS:
Et kursus der klæder spejderne på til at være patruljeleder eller patruljeassistent.

RAFTER:
Træstænger på spejdersprog. Rafterne er som lange tynde og lige afgrenede granstammer, som bruges til at pionere med – altså bygge ved at binde rafter sammen med forskellige besnøringer.

ROLAND-KURSER:
På Roland 1 kommer du med i en patrulje af spejdere fra hele landet. Efter en uges træning er I en lille elite-enhed af spejdere med styr på lejrliv og et fantastisk sammenhold. Du vil opdage, at der er mange spejdere som dig i hele landet. Et kursus for de 13 til 15 årige spejder, og handler om patruljeliv, lave mad over bål, pionere og få nye venner. Det er så indholdsrigt et kursus, at størstedelen af de spejdere der deltager fortsætter med at være spejder for livet.

På Roland 2 får du en dybere indsigt i, hvordan spejdermetoden fungerer. Du lærer nogle af de tricks, din leder kender, og du får en masse viden om både mennesker og planlægning.

ROVER:
Rovere er spejdere der er blevet for gamle til at indgå i børnespejderarbejdet. Rovere kan være løst tilknyttet gruppen, som regel som ledere, eller samle sig en en klan med andre rovere.

RÅDSKLIPPEN: 
Rådsklippen er en stor ledeblok ovenfor Tanebækken hvor vi hvert år laver oprykning-ritual for de nye ulve i flokken. Rådsklippen er kendt fra Junglebogen, som det sted hvor dyrene i junglen holder samling.

SKOVSTRATEGO:
Stratego spillet i skoven med spillekort eller skovstrategokort. Spilles i skoven hvor det er muligt at gemme sig under legen. Der er to hold og hver spiller får et kort (svarende til en brik i brætspillet). Spillerne løber nu rundt på et afgrænset område og når de møder er modspiller, duellerer de og den der taber overdrager sit kort og må tilbage efter et nyt kort hos gamemasteren. Et kort er “fanen” og når det kort vindes, er spillet slut.

SMUGLERLØB:
Et løb hvor opgaven for spejderne består i at smugle et eller andet fra en post til en anden. Når spejderne sikkert frem med smuglergodset får det udleveret lege-penge og kan løbe tilbage efter mere gods. Ledernes opgave består i at fange smuglerne på vejen og konfiskere deres smuglergods. Vinderne er dem der har fået samlet flest legepenge når løbet er slut.

SOMMERLEJR:
Hvert år tager vi på sommerlejr – nogle gange tager vi af sted alle sammen, både små og store, andre gange holder vi lejre for enhederne – Bævere og Ulve sammen og Junior og Tropspejdere sammen. Med de yngre holder vi os til de mindre lejre, centerlejr eller vi holder vores helt egen lejr – de større spejdere tager gerne på korpslejr eller andre større fælles-lejre der passer godt til aldersgruppen.

SPEJDERLOVEN:
Sammen med spejderloven er spejderløftet grundstenene i spejderbevægelsen. Det er ikke noget vi snakker om i det daglige spejderarbejde, men noget vi som ledere forsøger at have i baghovedet når vi planlægger aktiviteter. Spejderloven har lidt forskellig ordlyd alt efter korpset – vores spejderlov i KFUM-Spejderne lyder som følger:

 • En spejder:
  • lytter til Guds ord
  • er hjælpsom
  • respekterer andre
  • værner naturen
  • er til at stole på
  • tager medansvar
  • finder sin egen mening

SPEJDERLØFTET:

Sammen med spejderloven er spejderløftet grundstenene i spejderbevægelsen. Det er ikke noget vi snakker om i det daglige spejderarbejde, men noget vi som ledere forsøger at have i baghovedet når vi planlægger aktiviteter.

“Jeg lover at gøre mit bedste for at lytte til Guds ord, holde spejderloven og hver dag gøre noget for at glæde andre”.

SPEJDERSKOVEN:
Oue-Valsgaard spejderne holder til i Låenhus og skoven omkring gården – det vi kalder Spejderskoven. Vi bevæger os frit mellem fjorden og Kielstrup Sø og bruger alle de skønne naturfaciliteter vi har adgang til. Vi har navngivet en del af de steder vi plejer at bruge – I kan se kortet herunder:

Spejderskoven

SPORTEGN – INTERNATIONALE SPORTEGN:
At kunne bruge sportegnene var en af de oprindelige spejderfærdigheder, selvom det ikke bruges ret mange steder mere. Sportegnene laves med de forhåndenværende materialer som pinde og sten og kan skjules i landskabet for alle andre end dem der ved hvad de skal lede efter.

TROPSPEJDERE:
Tropsspejdere er i aldersgruppen 6.-8. klasse. Tropspejdere inddeles i mindre grupper, der kaldes “patruljer” – patruljen fastsættes når spejderne starter op som Juniorer, om muligt fastholdes patruljen mens man er Junior og Tropspejder, så man har et fast tilhørsforhold. Læs mere om Tropspejderne HER!

TURNOUT:

Turnout er noget man vurderer en bande/patrulje på til f.eks. turneringer og handler om, hvordan de samarbejder, giver plads til hinanden og i det hele taget opfører sig – både mens de løser opgaver og når de ankommer/forlader en post. Når de er Bævere handler det mere om at behandle hinanden ordentlig og samarbejde – når de bliver ældre kigges der også på at de er reglementeret påklædt og kan “spejder-reglerne” i forhold til at træde an/fra osv.

TØRKLÆDE:
Tørklædet blev indført i spejderbevægelsen af Lord Baden-Powell helt fra starten. Alle verdens spejdere bruger tørklæde i en eller anden form, i nogle tilfælde kan tørklædet markere hvilken gruppe du tilhører, hos os i KFUM-spejderne er alle tørklæder røde. Tørklædet har et hav af anvendelsesmuligheder – så det er ikke blot et spm. om tilhørsforhold.

ULK:
På UngdomsLederKursus møder spejderne moderne ledelsesværktøjer på et højt niveau. ULK skaber dygtige ledere ved at udvikle deltagernes selverkendelse og udfordre dem på andet end fysik.

ULVEUNGER:
Ulvene – eller ulveungerne – er børn i 2. og 3. klasse. Ulvene inddeles i mindre grupper der kaldes “bander” – men bare roligt, hos os er der intet kriminelt over de banderelaterede aktiviteter 😉 Hos de blå spejdere kaldes aldersgruppen Mini´er.

ULVELOVEN:
En ulv adlyder altid den gamle ulv
En ulv giver aldrig tabt

ULVENAVNE:
Alle ulveunger får deres eget ulvenavn. Navnene er taget fra Rudyard Kiplings “Junglebogen” og “Den nye Junglebog”. Koblet til navnene er et dyr og nogle egenskaber og vi forsøger at vælge navnet så det passer til den enkelte. Navnene bliver overdraget i forbindelse med et “fuldmånemøde”, og vi gør det som regel i forbindelse med vores efterårs-overnatning i oktober.

UMA-LEJR:
Uma-lejren afholdes hvert år i september på Kølhøjhus ved Astrup. Lejren havde 40-års jubilæum i 2016 og alle spejdere i Hobro og omegn – uanset korps – er med.

UNIFORM:
Alle spejdere har en eller anden form for uniform – vi har en grøn skjorte med et rødt tørklæde. Vi forventer ikke at alle har uniform idet det er en stor udskrivning, et tørklæde er fint til at begynde med. Uniform og andet grej  kan købes hos 55nord – KLIK HER!

Mærker på uniformen? Se her hvor de skal sidde 😉

UNITRÆF: 
Et fælles angement for ALLE spejder i Mariagerfjord kommune på tværs af korpsene.

WAGGGS:
World Association of Girl Guides and Girl Scouts – det internationale pigespejder-korps som KFUM-spejderne også er en del af.

WOSM:
World Organization of the Scout Movement – verdens-spejderorganisationen stiftet af Lord og Lady Baden-Powell i 1922. Der er over 40 mio. medlemmer på verdensplan, og de danske KFUM-spejdere er naturligvis også medlemmer.

ÅS-LEJR:
Ås-lejren afholdes en gang om året på Thorup Hede Spejdercenter og er for Junior- og Tropspejdere. Lejren varer en uge – hele uge 29 – og er fyldt med aktiviteter og udfordringer specielt planlagt til netop den aldersgruppe.