Indmeldelse

Indmeldelse af nye spejdere foregår online via KFUM’s medlemsservice – udmeldelse sker direkte til leder for den enhed hvor dit barn er med (bæver, ulve osv.)

VIGTIGT: Hvis du, dine søskende eller forældre før har været spejder, så kontakt os for ny indmeldelse på ouevalsgaardspejderne@gmail.com

Udmeldelse

Udmeldelse sker direkte til lederen for den enhed dit barn en del af – d.v.s. ulvene, bæverne osv.

MEGET VIGTIGT! Vi har “aktiv udmeldelse”, så hvis dit barn stopper skal vi have udmeldelsen senest 30. juni for forårssæsonen og 31. december for efterårssæsonen.

Vi betaler fuld afgift til korpset for de spejdere der er tilmeldt pr. 1. juli og 1. januar, så derfor er det vigtigt at du udmelder dig/dit barn til tiden, da du ellers vil blive opkrævet fuldt kontingent for næste halvår.

Kontingent

Kontingent for ulve, junior og trop er 400 kr. pr. sæson. Vi har to sæsoner – forår og efterår, og når man tilmelder sit barn til spejder er det for en sæson, uanset hvornår på sæsonen man starter. 

For familiespejdere er kontingentet 300 kr. pr. sæson og betaler I kun kontingent for børnene.

Husk at der er “aktiv udmeldelse”, så er dit barn ikke meldt ud inden 30. juni eller 31. december bliver I opkrævet betaling for næste sæson.

MULIGHED FOR ØKONOMISK STØTTE:
Er pengene små, er der mulighed for at søge økonomisk støtte fra Broen Danmark til både kontingent og til spejderlejre. Det kan du læse mere om via linket her:
BROEN DANMARK – MARIAGERFJORD