Junior-Trops lederholdet

Junior- tropledere:

Flokleder: Birgitte Østergaard Bartholomæussen, tlf: 2236 0881, mail: birgittebartho@gmail.com

Malene Buur Tillemann

Malene Buur Tillemann

 

 

Birtgitte

Birgitte Østergaard Bartholomæussen

 

Troels Jæger

Pia Tolstrup